Aile Koruma Dilekçesi – Cumhuriyet Savcılığına

0
5

Aile Koruma için dilekçe yazmanız gerekiyor. Bu dilekçe Cumhuriyet Savcılığına ulaşıyor. Bunun için gerekli olan dilekçeyi indirip yazıcıdan çıkarınız.

Gerekli yerleri usulünce doldurunuz. Genel olarak kullanılan dilekçedir. Herhangi bir sorun çıkması beklenmiyor.

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz kalan aile bireylerinin korunması amacıyla şiddet uygulayan aile bireyleri hakkında alınacak tedbirleri ve bu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, aile içi şiddete maruz kalan eş, çocuk, aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireyleri ve mahkemece ayrılık kararı verilen veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı olan ya da evli olmalarına rağmen fiilen ayrı yaşayan aile bireyleri ile şiddet uygulayan eş veya diğer aile bireylerini, alınacak tedbirleri, bu tedbirleri almak ve uygulamakla görevli ve yetkili makam ve merciler ile usul hükümlerini kapsar.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Aile Koruma Dilekçesi – Cumhuriyet Savcılığına İndir

indirmek için tıklayınız

Kimler Ne Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz