Ek Mesai Çizelgesi Excel İndir

0
504

Ek mesai çizelgesi excel olarak hizmetinize sunulmuştur. Dosyayı indirdikten sonra gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Genel olarak kullanılmaktadır.

İşletmenizde günlük fazla mesaiye kalacak personelinizin mesai detaylarının bulunduğu çizelgedir. Bu çizelgede personelin adı soyadı, mesai nedeni, mesai başlama ve bitiş tarihi, Amir – Müdür isimleri ve açıklamalar kısmı bulunmaktadır. Sizde verilen linkten Fazla Mesai Çizelgesi’ ni bilgisayarınıza indirerek mesai zamanlarında kullanabilirsiniz.

Ek Mesai Çizelgesi Excel İndir

indirmek için tıklayınız

06 Nisan 2004 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 25425
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1 —Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Fazla Çalışmada Sınır

Madde 5 —Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz. Bu süre sınırı, işyerlerine veya yürütülen işlere değil, işçilerin şahıslarına ilişkindir. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sürelerinin hesabında yarım saatten az olan süreler yarım saat, yarım saati aşan süreler ise bir saat sayılır.

Fazla Çalışmanın Belgelenmesi

Madde 10 —İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir

Kimler Ne Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz