Mal Bildirim Formu İndir

0
12

Mal Bildirim Formu veya dilekçesi olarak da adlandırılan formu indirmek için doğru adrestesiniz. Bu genel anlamda mal bildirim formu olarak kullanılmaktadır. Özel ekleme ve çıkarmalar söz konusu olması için avukatınıza danışınız.

Mal Bildirim Formu, kişinin borcunu ne şekilde ödeyebileceğini tahsil dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir.

6183 Sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yapılan tanıma göre, mal bildirimi; amme borçlusunun, amme alacağını karşılayacak miktarda, gerek kendi elindeki, gerekse üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarının; nev’ini, mahiyetini ve miktarını veya malı olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ile buna nazaran borcunu ne şekilde ödeyebileceğini tahsil dairesine yazılı veya sözlü olarak beyan etmesidir. Sonu 0 yada 5 ile sona eren senelerde mal bildirimi beyanı yapılması zorunludur.

Borçlunun bu beyanında;

*Çeşit, mahiyet ve vasıflarını da göstermek suretiyle borcuna yetecek miktardaki mal, alacak ve haklarını,
*Her türlü kazanç ve gelirlerini,
*Yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını,
*Borcunu ne surette ödeyebileceğini, bildirmiş olması gerekir.

Mal Bildirim Formunda aşağıdaki bilgiler bulunur;

*Amme borçlusunun adı soyadı,
*İş ve ikametgah adresi,
*Ödeme emrinin tarih ve numarası,
*Takip numarası yanında vergi kimlik numarası,
*Ödeme emrinin içerdiği borç miktarı,
*Bildirilen malların türü ve özelliği yanında değerleri ve bulundukları yer,
*Borçlunun geçim kaynakları,
*Borcun ne surette ödenebileceği,

Mal Bildirim Formu İndir

indirmek için tıklayınız

Kimler Ne Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz